Proizvodi i usluge

Jednokratan otkup potraživanja

Jednokratan otkup potraživanja je proizvod koji Klijentima omogućuje otkup potraživanja u trenucima kad su im likvidna sredstva najpotrebnija i kad nisu u mogućnosti doći do izvora kratkoročnog financiranja.Klijent ima jasno definirano potraživanje (fakturu) koju želi prodati.

 • Bezregresni factoring – Factor isplatom predujma (u visini od 70 - 100% nominalne vrijednosti računa) preuzima upravljanje potraživanjima i odgovornost za naplatu potraživanja od Kupca, tj. Factor preuzima sve tri funkcije factoringa - financiranje, upravljanje potraživanjima i del credere rizik (rizik naplate). Uobičajeno je obavijestiti Kupca o prijenosu potraživanja s Klijenta na Factora.
 • Regresni factoring – ovdje Factor otkupljuje Klijentova potraživanja bez preuzimanja del credere rizika, tj. Factor preuzima dvije funkcije factoringa - financiranje i upravljanje potraživanjima. Klijent posebnom ugovornom odredbom preuzima odgovornost prema Factoru za naplatu od Kupca.

Ustup mjeničnog potraživanja

Ovaj proizvod omogućava naplatu mjenica prije roka dospijeća.

 • Ustup mjeničnog potraživanja regresni –prodavatelju mjenice se ne isplaćuje eskontirana vrijednost mjenice, već predujam po mjenici - nominalni iznos mjenice umanjen za troškove kamate, naknade te zadržaj za tečajne razlike. Factor pritom zadržava regresno pravo da se, ukoliko glavni mjenični dužnik po dospijeću ne podmiri svoju obvezu, naplati od klijenta.
 • Ustup mjeničnog potraživanja bezregresni – proizvod identičan prethodnom, ali bez prava regresa na klijenta (Factor u ovom slučaju ne uzima instrumente osiguranja od Klijenta).

Dobavljački factoring

Factor plaća obvezu Klijenta njegovom Dobavljaču, a Klijent plaća obvezu Factoru po dospijeću.

Kod ovog proizvoda Klijent se pojavljuje u ulozi Kupca. Proizvod omogućava plaćanje robe domaćih i inozemnih Dobavljača s odgođenim dospijećem plaćanja prema Factoru. Obveza Klijenta se može isplatiti prije dospijeća, čime Klijent dobiva mogućnost popusta od strane svog isporučitelja – Dobavljača (Klijent u tom slučaju plaća Factoru na prvi datum dospijeća računa) ili se obveza Klijenta prema Dobavljaču isplaćuje na datum dospijeća računa, gdje će Klijent platiti Factoru nakon dogovorenog broja dana po dospijeću. Klijent time dobiva na raspolaganje daljnje razdoblje, za vrijeme kojeg može prodati proizvode čija je kupnja već ostvarena

Inozemni izvozni faktoring

Inozemni izvozni faktoring je proizvod namijenjen Dobavljačima koji redovito vrše isporuke roba ili usluga svojim inozemnim Kupcima uz uvjet odgode plaćanja s dospijećem od minimalno 30 dana. Može biti regresni ili bezregresni.

Dva su osnovna modela:

 • Direktni izvozni factoring – Factor u suradnji sa osiguravajućom kućom osigurava Vašeg Kupca u inozemstvu, te se definira limit do kojeg se može vršiti financiranje. Osiguravajuća kuća izdaje policu osiguranja za osiguranje potraživanja, a Factor do iznosa definiranog limita financira.
 • Dvo faktorski model – Predstavlja tip faktoringa gdje Faktor preuzima do 90-100% nominalne vrijednosti otkupljenih računa, a koji se temelji na garanciji plaćanja od strane Uvoznog Faktora (FCI člana) u inozemstvu). Faktor jamči Dobavljaču naplatu računa te se obvezuje da će isplatiti cjelokupan iznos u definiranom periodu. Javlja se u slučaju kad međunarodni Faktor (FCI član u inozemstvu) izda garanciju za plaćanje.

 1. račun + roba / usluga
 2. tablice + original računa
 3. zamolba za kreditno pokriće
 4. provjera boniteta
 5. međufaktorski ugovor / polica osiguranja
 6. predujam (cca 80%)
 7. plaćanje o dospijeću
 8. plaćanje računa
 9. preostali iznos računa(cca 20%)

Inozemni uvozni faktoring

Inozemni uvozni factoring – je proizvod namijenjen tuzemnim Dobavljačima visokog boniteta koji redovito uvoze od inozemnog dobavljača uz uvjet odgode plaćanja s dospijećem od minimalno 30 dana.

 1. račun + roba / usluga
 2. tablice + original računa
 3. zamolba za kreditno pokriće
 4. provjera boniteta
 5. međufaktorski ugovor / polica osiguranja
 6. predujam (cca 80%)
 7. plaćanje o dospijeću
 8. plaćanje računa
 9. preostali iznos računa(cca 20%)