Prednosti factoringa

  • Bolje mogućnosti za financiranje Vašeg poslovanja. Factoring Vam omogućava brz i jednostavan pristup izvorima vanjskog financiranja, bez smanjenja Vaše kreditne sposobnosti i bez opterećenja Vaših kreditnih limita kod Banaka (kod bezregresnog factoringa).

  • Bolja likvidnost i lakše upravljanje novčanim tokovima. Financiranje putem factoringa utječe na povećanje obrtnih sredstava (otkupom potraživanja prije dospijeća omogućen je priliv sredstava), brži rast društva, porast prodaje, a time i lakše planiranje novčanih tokova. To Vam između ostaloga omogućava pravovremeno plaćanje obveza prema Vašim dobavljačima, te korištenje određenih pogodnosti, kao npr. popusta i rabata od Vaših dobavljača.

  • Poboljšanje bilance Vašeg društva. Factor (trgovačko društvo kojem Klijent ustupa potraživanja prema Kupcu, nastala temeljem prodaje robe ili usluga uz odgodu plaćanja) Vaša potraživanja pretvara u novac. Kod bezregresnog factoringa pokazatelj zaduženosti se na taj način smanjuje, poboljšava se bonitet Vašeg društva, a time i kreditna sposobnost – Vaše društvo će izvore financiranja dobiti na lakši i jednostavniji način.

  • Mogućnost dobivanja novčanih sredstava neovisno o kreditnoj sposobnosti.Ovisno o tipu factoringa, odluka o plasiranju sredstava od strane Factora ovisi o kvaliteti Vaših potraživanja, a rizik je na strani Kupca, za razliku od tradicionalnog poslovanja banke, gdje odluka o odobrenju plasmana ovisi o bonitetu Klijenta.