Potrebna dokumentacija za factoring

  • Izvadak iz registra Trgovačkog suda (preslika)
  • Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti izdana od Državnog zavoda za statistiku (preslika)
  • Karton deponiranih potpisa (preslika)
  • Godišnji financijski izvještaji za prethodnu godinu (preslika)
  • Zadnji statistički izvještaj (preslika)
  • Revizorsko izvješće za zadnju poslovnu godinu (ako postoji)
  • Kopije Ugovora o poslovnoj suradnji s Kupcem
  • Kopija BON-2 ne starija od 30 dana
  • Kopija IOS-a ili računa/mjenica koje se otkupljuju