Definicija factoringa

Factoring je specifičan oblik kratkoročnog financiranja na temelju prodaje kratkoročne, po pravilu, neosigurane aktive poduzeća specijaliziranoj financijskoj organizaciji koja se naziva Factor.

1.Klijent (Vaše društvo) Kupcu isporučuje robu/uslugu i ispostavlja račun

2.Klijent dostavlja factoru (račun/kopiju IOS-a/mjenicu zavisi o predmetu otkupa) zajedno sa Zahtjevom za factoring

3.Factor provjerava bonitet Kupca

4.Factor uplaćuje predujam u visini 80 – 98% nominalne vrijednosti otkupljenog potraživanja na račun Klijenta

5.Po dospijeću potraživanja Kupac izvršava plaćanje na račun Factora

6.Nakon naplate potraživanja Factor isplaćuje Klijentu ostatak glavnice