Factoring je otkup kvalitetnih kratkoročnih nedospjelih potraživanja u rasponu od 80% do 98% nominalne vrijednosti predmeta otkupa.

Glavne odrednice factoringa su: poticaj malom i srednjem poduzetništvu, poboljšanje likvidnosti gospodarskih subjekata, poluga snažnog razvoja malim tvrtkama, ukratko - alternativno financiranje krojeno po mjeri poduzetnika. Factoring kao takav, otvara dodatne mogućnosti za financiranje Klijenata, bržu i lakšu dostupnost izvora financiranja kratkoročnih aktivnosti društva, jednostavnije administriranje i dokumentacijski proces.

Iskoristite prednosti factoringa:

  • Bolje mogućnosti za financiranje Vašeg poslovanja. Factoring Vam omogućava brz i jednostavan pristup izvorima vanjskog financiranja, bez smanjenja Vaše kreditne sposobnosti i bez opterećenja Vaših kreditnih limita kod Banaka.
  • Bolja likvidnost i lakše upravljanje novčanim tokovima. Financiranje putem factoringa utječe na povećanje obrtnih sredstava (otkupom potraživanja prije dospijeća omogućen je priliv sredstava), brži rast društva, porast prodaje, a time i lakše planiranje novčanih tokova.
  • Poboljšanje bilance Vašeg društva. Factor (trgovačko društvo kojem Klijent ustupa potraživanja prema Kupcu, nastala temeljem prodaje robe ili usluga uz odgodu plaćanja) Vaša potraživanja pretvara u novac.
  • Ušteda vremena i novca. Prenošenjem administrativnog praćenja ustupljenih potraživanja na Erste Factoring d.o.o. Zagreb možete uvelike sniziti troškove Vašeg poslovanja, što utječe na rentabilnost poslovanja Vašeg društva, ali i na bolju platnu disciplinu Vaših Kupaca.
  • Konkurentniji uvjeti prodaje. Prijenos potraživanja na Factora omogućava kreditiranje Vaših Kupaca bez dodatnih jamstava, što Vaše društvo čini konkurentnijim na tržištu.
  • Mogućnost dobivanja novčanih sredstava neovisno o kreditnoj sposobnosti.Ovisno o tipu factoringa, odluka o plasiranju sredstava od strane Factora ovisi o kvaliteti Vaših potraživanja, dok je rizik na strani Kupca, za razliku od tradicionalnog poslovanja banke, gdje odluka o odobrenju plasmana ovisi o bonitetu Klijenta.